Dành cho Cơ quan, Doanh nghiệp

Trang chủ  Giới thiệu  Đoàn đại biểu Quốc hội
Tiểu sử tóm tắt các vị Đại biểu Quốc hội khóa XV
Lê Trường Lưu
Đ/c Lê Trường Lưu
Uỷ viên BCH TW Đảng,
Bí Thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh,
Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế.
Nguyễn Thị Sửu
Đ/c Nguyễn Thị Sửu
Tỉnh ủy viên,
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh,
Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.
Lê Hoài Trung
Đ/c Lê Hoài Trung
Ủy viên BCH TW Đảng,
Trưởng ban Ban Đối Ngoại Trung ương,
Ủy viên Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội.
Nguyễn Thanh Hải
Đ/c Nguyễn Thanh Hải
Tỉnh ủy viên,
Bí thư Ban Cán sự Đảng,
Viện Trưởng Viện Kiểm sát nhân dân
cấp cao tại Hà Nội,
Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.
Phạm Như Hiệp
Đ/c Phạm Như Hiệp
Tỉnh ủy viên,
Bí thư Đảng ủy,
GĐ Bệnh viện TW Huế,
Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội.
Nguyễn Hải Nam
Đ/c Nguyễn Hải Nam
Ủy viên thường trực,
Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.
Phạm Trường Sơn
Đ/c Phạm Trường Sơn
Thiếu tướng, Phó Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam,
Ủy viên Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội.
 Bản in]