Trang chủ  Hoạt động tiếp công dân  Lịch tiếp công dân
Lịch tiếp công dân định kỳ 6 tháng đầu năm 2022 của Đoàn ĐBQH tỉnh
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Lịch tiếp dân 6 tháng đầu năm 2022 của Đoàn ĐBQH tỉnh ()
 Bản in]