UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6/2024
Cập nhật:26/06/2024 11:23:26 SA
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương kết luận phiên họp
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương kết luận phiên họp
(CTTĐT) – Sáng ngày 26/6, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã chủ trì phiên họp tình hình kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2024. Cùng tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên UBND tỉnh cùng lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm, Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Đại Vui cho biết, 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân ước đạt 6,01%, xếp thứ 10/14 các tỉnh/thành Vùng Bắc trung bộ và duyên hải Miền Trung, xếp thứ 36/63 tỉnh/thành cả nước. Lĩnh vực dịch vụ tăng trưởng khá với mức tăng 6,95% chiếm 51,2% trong cơ cấu kinh tế; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 568 triệu USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu tháng 6 ước đạt 73 triệu USD; tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 27.355 tỷ đồng; lĩnh vực công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng 30,1% trong cơ cấu GRDP; lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp tăng trưởng 2,99%, chiếm tỷ trọng 11,5% trong cơ cấu GRDP.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã cấp mới cho 21 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 5.776,8 tỷ đồng, tăng gấp 2,3 lần về lượng và tăng 55,8% về vốn so với cùng kỳ; có 344 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 1.723 tỷ đồng, giảm 8,8% về lượng và giảm 2,6% về vốn so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 6.001,6 tỷ đồng, bằng 50,9% dự toán, bằng 44,1% so với chỉ tiêu phấn đấu và tăng 21,2% so với cùng kỳ.

Về giải ngân vốn đầu tư công, theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, đến ngày 25/6/2024 là 2.035,054 tỷ đồng/6.257,879 tỷ đồng, đạt 32,5% kế hoạch cao hơn tỷ lệ giải ngân chung của toàn quốc là 22,3% theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Việc đôn đốc tiến độ các dự án đóng vai trò quan trọng trong công tác giải ngân vốn đầu tư công thời gian tới 

Liên quan đến các Đề án quan trọng phục vụ mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Đại Vui thông tin, các đề án đều đã được trình các cơ quan trung ương thẩm định. Ngoài ra, đã hoàn thành dự thảo Kế hoạch triển khai Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế gửi lấy ý kiến các Bộ, cơ quan Trung ương.

Mặc dù, KT-XH của tỉnh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, song, phiên họp cũng chỉ những khó khăn, hạn chế hiện nay. Tại phiên họp, lãnh đạo, các sở, ngành, địa phương cũng đã thông tin cụ thể về bức tranh KT – XH của tỉnh; đồng thời, nêu những khó khăn, hạn chế và kiến nghị các vấn đề liên quan đến: giải ngân vốn đầu tư công; an toàn thông tin mạng; tiến độ lập các quy hoạch phân khu; kế hoạch sử dụng đất;…

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh đến việc rà soát những nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao từ đầu năm đến nay chưa thực hiện hoặc thực hiện chậm để đôn đốc thực hiện. Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động các phương án, kịch bản tăng trưởng, bổ sung kịp thời các giải pháp phù hợp; trong đó, xác định những động lực mới cho tăng trưởng, làm cơ sở xây dựng kịch bản tăng trưởng Quý III và 6 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ và các cơ quan Trung ương khẩn trương hoàn thiện các Đề án quan trọng, đặc biệt đề xuất Quốc hội cho phép bổ sung Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 của Quốc hội, trình Quốc hội xem xét và quyết định tại kỳ họp cuối năm.

Liên quan đến phát triển kinh tế, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đề nghị tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ các dự án sản xuất công nghiệp sớm đi vào hoạt động; hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư ngoài ngân sách.

“Đối với giải ngân vốn đầu tư công, các Sở, ban, ngành, chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc cam kết tiến độ giải ngân cho từng dự án thuộc kế hoạch đầu tư công. Rà soát, cắt giảm kế hoạch vốn của các dự án triển khai chậm để bổ sung vốn cho các dự án có khả năng giải ngân và có nhu cầu bổ sung vốn. Tập trung quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Ngoài ra, công tác thu ngân sách, chống thất thu ngân sách, cần phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch thu ngân sách Nhà nước năm 2024 trên 13.600 tỷ đồng”, Chủ tịch UBND tỉnh nói.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]