Lịch công tác của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế (Từ ngày 13/9/2021 đến ngày 17/9/2021)
Cập nhật:14/09/2021 2:24:11 CH

Thứ hai

(13/9)

7h30

Anh Lưu, chị Sửu làm việc tại cơ quan

13h00

Thứ ba

(14/9)

7h30

Anh Lưu, chị Sửu làm việc tại cơ quan

13h00

Thứ tư

(15/9)

7h30

Chị Sửu làm việc tại cơ quan (cả ngày)

8h00

Anh Lưu dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Thứ năm

(16/9)

7h30

Chị Sửu làm việc tại cơ quan

8h00

Anh Lưu làm việc với Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về nội dung, nhân sự Đại hội, tại phòng họp tầng 4.

14h00

Chị Sửu tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh số 02 Tố Hữu (Đc Cao Hữu Dũng)

Thứ sáu

(17/9)

7h30

Chị Sửu làm việc tại cơ quan (Cả ngày)

13h30

Anh Lưu làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế, tại Đại học Huế.

 Bản in]